Päijät-Hämeen yksityisten sosiaali-, terveys- ja opetusalojen osasto JHL ry 094

Päijät-Hämeen yksityisten sosiaali-, terveys- ja opetusalojen osasto JHL ry 094 on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenjärjestö. Ammattiosastoomme kuuluu n. 450 jäsentä n. 50 työpaikalla. Noudatettavat työehtosopimukset ovat yksityisen sosiaalialan, terveyspalvelualan ja yksityisen opetusalan sopimukset.

Osaston kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Hallituksen kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa.

Osaston jäsenille lähetetään jäsenkirje vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jäsenkirje lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla, postitse jäsenkirje lähetetään vain niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan lisäksi näillä sivuilla.

 

Kotiniemen mökin varaukset kesäkaudelle 2020


Kotiniemenkuja mökkiä voi jälleen varata kesälle 2020, koronaviruksesta johtuen mökkiä koskevia varausehtoja sekä toimintamalleja on jouduttu muuttamaan normaalista käytännöstä. Katso lisätiedot tästä!

Yhdistysten kokoukset ja tapahtumat koronaviruksen aikana

Liitto suosittelee jäsenyhdistyksiä pidättäytymään toistaiseksi jäsentilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä. Liiton sääntöjen mukaiset yhdistysten kokoukset voidaan pitää etäyhteyksillä sääntöjen määräämillä tavalla tai poikkeustilanteen perusteella siirtää pidettäväksi myöhemmässä vaiheessa.